Fordelene ved amming - Multi-Mam NO


Fordelene ved amming

Verdens helseorganisasjon (WHO), UNICEF, mange barnelegeforeninger og eksperter på amming over hele verden er enige. Morsmelk er det beste du kan gi til ditt barn. Amming er den anbefalte måten å gi næring til et nyfødt barn. Under noen omstendigheter kan ulike faktorer allikevel bety at morsmelkerstatning bør vurderes.

Helsemyndighetne anbefaler at spedbarn får morsmelk som eneste næring de første seks levemånedene. Ammingen bør opprettholdes gjennom hele det første leveåret - gjerne lenger dersom mor og barn ønsker det.

For barnet er det en rekke helsefordeler. Når kvinner går gravide får barna antistoffer fra mor gjennom morkaken, men disse brytes gradvis ned. Når barnet blir født videreføres antistoffene gjennom morsmelken.

 • Morsmelken inneholder nøyaktig de næringskilder som barnet trenger for å vokse og utvikle seg.
 • Hormoner i morsmelken fremmer modning av barnets tarm. Morsmelken inneholder immunstoffer som forebygger sykdom hos barnet og hjelper med å bygge opp barnets eget immunforsvar. Fettet i morsmelken inneholder store mengder av de langkjedede fettsyrene som er viktig for hjernens utvikling hos barnet.
 • Utvikling av matvareallergi og atopisk eksem kan kanskje utsettes dersom barnet bare får morsmelk i de første fire til seks månedene.
 • Morsmelken inneholder alle vitaminene barnet trenger det første levehalvåret, med unntak av vitamin D.
 • Morsmelkens smak vil i noen grad påvirkes av hva mor spiser. Det er vist at spedbarn som ammes lettere aksepterer nye matvarer enn spedbarn som har fått morsmelkerstatning, som gir en mer begrenset smaksopplevelse
 • Amming er assosiert med lavere blodtrykk, gunstig lipidprofil og nedsatt risiko for utvikling av diabetes type II senere i livet.
 • Morsmelk er lett fordøyelig og forhindrer derfor forstoppelse hos barnet.
 • Morsmelk gir redusert risiko for overvekt senere i livet.
 • Barn som dier har mindre risiko for krybbedød.
 • Hvis du tror at amming bare gir fordeler for barnet tar du feil. Det medfører også en rekke fordeler for deg som mot.
 • Stresshormonet cortisol er blitt målt hos mødre som henholdsvis flaskematet og ammet barna sine. Det viste seg at ammende mødre er mindre urolig for det som måtte være av mindre betydning; det ikke-relevante stresset.
 • Mødre som ammer er mindre utsatt for fødesledepresjoner.
 • For mor kan amming bidra til redusert risiko for utvikling av brystkreft.
 • Man mener at kvinner som ammer har redusert risiko for utvikling av livmorhalskreft og redusert risiko for utvikling av diabetes type II.
 • Når barnet dier skiller mor ut hormonet oksytosin som blant annet hjelper livmoren med å trekke seg sammen etter fødsel.
 • Du går raskere ned i vekt etter fødselen (uten å slanke deg), og de hormonene som skilles ut under ammingen hjelper livmoren til å trekke seg sammen til normal størrelse.
 • Sammenlignet med hva morsmelkerstatning koster, er det billig å amme, selv med den ekstra maten du trenger i ammeperioden
 • Morsmelk er praktisk både hjemme og borte, og det er enkelt å reise med et brystbarn.
 • Morsmelk er lettvint, hygienisk og krever ingen koking av flasker eller smokker.
 • Ammingen gir de gen unik mulighet for å være sammen med barnet og for uhemmet med kos.