Når babyen gulper - Multi-Mam NO


Når babyen gulper

Du kan merke at barnet ditt gulper opp melk under ammingen eller kort tid etterpå. Dette er normalt og som regel er det ingen ting å bekymre seg for. Hvis babyen drikker mer enn den har plass til i magen, vil den sannsynligvis gulpe. Ofte kommer maten opp igjen når babyen raper eller hikker. Statistikken viser at 50% av nyfødte gulper opp melk daglig, men flertallet vokser det av seg innen de blir et år. Både morsmelk og morsmelkerstatning kan forårsake at barnet gulper.

Hvis barnet gulper mye, men legger normalt på seg og er ellers friskt, betraktes dette som normalt. Gulping kan også komme av overfôring og overproduksjon av melk. Det kan være lurt å tilby det samme brystet flere ganger i et måltid, så det får den siste fettrike melken.

Hvis babyen gulper mye, men ellers er friskt, og vokser og utvikler seg normalt skyldes gulpingen de normale forholdene hos barnet.

Noen ganger kan gulpingen komme opp med stor kraft ved endring av kroppsstillingen. Det kan minne om sprutbrekning som kan være normalt for barnet ditt. Sprutbrekninger bør derimot undersøkes spesielt hos de minste barna som er noen uker gamle. Da kan slike kraftige brekninger være tegn på en tilstand som bør avklares. Det kan skyldes en forsnevring i overgangen fra magesekk til tarm. Dette kan føre til nedsatt allmenntilstand fordi barnet får i seg for lite næring

Om barnet gulper og samtidig har symptomer på manglende trivsel og liten vektøkning er det grunn til å kontakte helsesøster/helsestasjonslegen som kan undersøke og vurdere barnet ditt nærmere.

Hva kan du gjøre når barnet gulper?

Pass på at babyen tar små pauser når den spiser, slik at den får mulighet til å rape:

  • Unngå å utsette babyen for mye bevegelse eller fysisk aktivitet rett etter et måltid.
  • Noen barn har lettere for å gulpe i visse situasjoner, som for eksempel dersom de legges ned på et flatt underlag like etter et måltid. Da kan noe av maten komme opp etter nokså kort stund.
  • Etter et måltid bør derfor endringer i barnets kroppsstilling gjøres varsomt og man bør unngå for raske bevegelser
  • vis babyen gulper mer når den begynner med morsmelkerstatning eller velling, kan det skyldes allergi mot kumelk. Omtrent to prosent av alle spedbarn har dette, men de fleste av seg kumelkallergien når de er mellom to og fire år.

En virusinfeksjon som kan gi mye gulping eller oppkast, er omgangssyke. Babyer får ofte diaré i forbindelse med en slik infeksjon. Også forkjølelse kan gjøre at babyen gulper mye. Gulpet er da ofte litt slimete, og babyen er generelt sutrete og grinete. Andre infeksjoner, for eksempel ørebetennelse eller urinveisinfeksjon, kan også medføre gulping. Mye hosting og harking eller rikelig gulping kan også være sykdomstegn. Det være lurt å få sjekket barnets vekt hos helsestasjonen, og få sjekket barnet hos lege dersom du er bekymret.