Ansvarsfraskrivelse - Multi-Mam NO

Velkommen til dette nettstedet, som eies og drives av BioClin og/eller BioClins datterselskap, samarbeidspartner eller tilknyttede selskaper. BioClin vedlikeholder nettstedet som en service til besøkende, og ved å bruke nettstedet er du er underlagt følgende betingelser og vilkår for bruk av nettstedet (“Vilkår for bruk”). Når du bruker nettstedet, aksepterer du «Vilkår for bruk». Hvis du ikke godtar «Vilkår for bruk» kan du ikke bruke nettstedet. BioClin forbeholder seg retten til å endre innholdet på nettstedet og «Vilkår for bruk» uten forvarsel.

Vilkår for bruk av nettstedet
Du kan se på, laste ned, og skrive ut innhold fra nettstedet under følgende betingelser: (a) innholdet kan brukes utelukkende for informasjonsformål; og (b) innholdet kan ikke endres eller tilpasses på noen måte. Du kan ikke publisere, distribuere, klippe fra, eller på annen måte bruke innholdet til annet enn det som er uttrykkelig tillatt her.

Du kan ikke ramme inn eller bruke innrammingsteknikker for å skjule varemerker, logoer eller annen fortrolig informasjon (inkludert bilder, tekst, layout eller form) uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra BioClin. Du kan ikke bruke metatagger eller annen “skjult tekst” og på denne måten utnytte BioClins navn eller varemerker uten eksplisitt skriftlig samtykke fra BioClin. Du kan ikke bruke noen neon av BioClins logoer eller annen grafikk eller varemerker uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.

Du opparbeider ingen eierrettigheter til noe innhold i nettstedet. Enhver uautorisert bruk kan få rettslige konsekvenser.

Eventuelle uttalelser som finnes på nettstedet om BioClins fremtidsplaner er “fremtidsrettede uttalelser” i henhold til «Federal Securities law». Det kan ikke gis noen garanti for at fremtidige resultater skal oppnås, og faktiske resultater kan avvike vesentlig fra prognoser, estimater, og informasjon som finnes på nettstedet. Viktige faktorer som kan forårsake at faktiske resultater kan avvike vesentlig er omfattet av , men ikke begrenset av faktorer diskutert i BioClins sin SEC.
Anmeldelser, kommentarer, kommunikasjon og annet innhold
Du kan sende inn kommentarer og annet innhold, så lenge innholdet ikke er støtende, ulovlig, truende, eller ærekrenkende, og så lenge innholdet ikke bryter regler for opphavsrettigheter. Videre kan slikt innhold ikke inneholder programvarevirus, masseutsendelser, kjedebrev , eller noen form for “spam”. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, falsk identitet, eller på annen måte villede om opprinnelsen til informasjonen.

Ved å sende inn informasjon, gir du BioClin en gratis, evigvarende, ugjenkallelig og fullt ut utlisensierbar rett til å reprodusere, bruke, endre, publisere, tilpasse, oversette , avlede fra, distribuere og vise slikt innhold over hele verden i alle media. Ved å sende inn opplysninger vil du også bekrefte og garantere at innholdet er korrekt; du eier eller har tillatelse til å bruke innholdet du sender inn; og at bruk av innholdet vil ikke føre skade på til en person eller et foretak.
Produkter og tjenester som tilbys av BioClin på nettstedet.
BioClin tilbyr produkter og tjenester på nettstedet. Når du registrerer deg for å få et produkt eller en tjeneste fra BioClin på dette nettstedet aksepterer du den spesifikke avtalen som gjelder for produktet eller tjenesten. Din bruk av slike produkter eller tjenester som tilbys på nettstedet er underlagt vilkårene og betingelsene i avtalen for produktet eller tjenesten. BioClin garanterer ikke at noen produktbeskrivelse eller innhold på dette nettstedet er nøyaktig, oppdatert, pålitelig, fullstendig eller feilfritt.