Kan tannframbrudd gi feber? - Multi-Mam NO


Kan tannframbrudd gi feber?

De fleste barn får sine første tenner når de er mellom 6 og 10 måneder gamle, men det er store variasjoner. Når barnet er 2 ½ til 3 år gammelt har som regel alle de 20 melketennene kommet frem. For de fleste barn begynner tannfellingen i 6-årsalderen. De siste av de til sammen 20 melketennene felles vanligvis når barnet er 12 år, men det er stor variasjon. Det er ikke unormalt at tannskiftet starter når barnet er 5 år, og at det pågår helt til 14-årsalderen.

Tannfrembrudd kan være ubehagelig bade for barnet og foreldrene. Vanligvis starter det omtrent fire dager før tennene bryter gjennom gommene og varer vanligvis tre dager. I denne tiden kan barnet ha en rekke symptomer som sikling, misnøye, biting, gnissing med gommene, suging, redusert appetitt, etc.

Høy feber er ikke et tegn på tannfrembrudd

Det er en myte at tannfrembrudd hos små barn også gir høy feber.

Forhøyet kroppstemperatur kan forekomme samtidig med tannfrembrudd. Det kan forekomme dagen før og den same dagen tennene bryter gjennom gommen. Hvis temperaturen går over 38,9 grader er det sannsynligvis ikke tannfrembrudd som er årsaken. Ved tvil er det lurt å rådføre seg med helsesøster eller lege.

Noen foreldre ser på symptomer som en lett rennende nese og hoste som tegn på tannfrembrudd, selv om disse mest sannsynlig er indikasjoner på en forkjølelse.

Selv om både foreldre og eksperter noen ganger er uenige om hva som er normale bivirkninger av tenner, er alle enige om én ting. Alvorlige sykdomstegn er mest sannsynlig ikke tegn på tannfrembrudd, og må ikke ignoreres. Hvis barnet ditt viser noen av følgende tegn på sykdom bør du rådføre deg med helsestasjonen eller fastlegen:

  • Temperatur høyere enn 38,9 ° C
  • Hoste
  • Rennende nese
  • Redusert vannlating
  • Oppkast
  • Alvorlig diaré,

Disse symptomene kan være tegn på en infeksjon, og helsesøster eller lege bør gi råd om behandling.